top of page

รับสมัครพนักงาน

Sales Designer

Sales Project

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศ หญิง  อายุ 23 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ยินดีรับนักศึกษาใหม่
4. มีความรับผิดชอบ และ ความกระตือรือร้นในการทำงาน
5. วางแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบเกี่ยวกับแสงสว่างได้ดี
6. มีความรู้พื้นฐานด้าน Computer โปรแกรม Dialux Evo / Sketch up

   และ Auto cad (พิจารณาพิเศษ)
7. ประสานงานและสนับสนุนกับทีมออกแบบ เพื่อทำงานในโครงการของลูกค้า
8. ขับรถได้ มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. มีใจรักงานบริการ
10. ให้อิสระในการทำงาน

 

รายละเอียดงาน

- นำเสนอสินค้าและวางแผนงานกับลูกค้า
- รับผิดชอบการผลิตแบบสถานที่เสมือนจริง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ

  ความต้องการ สภาพพื้นที่ และงบประมาณของลูกค้า
- ออกแบบและเสนอราคาไฟแอลอีดีและอุปกรณ์ต่างๆ
- ประสานงานถ่ายทอดข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่วัดพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

  และนำข้อมูลจากการเช็คพื้นที่จริงกลับมาได้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด
- กำหนดตำแหน่งและขนาดงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กับลูกค้าและคอยประสานงานกับฝ่าย
- จัดทำงานระบบของลูกค้าเพื่อให้ได้ตำแหน่ง และขนาดที่ถูกต้องตามแบบที่กำหนด

  ให้การบริการและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความประทับใจและให้กระบวนการต่างๆ

  ลุล่วงโดยสมบูรณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย-หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวไฟฟ้า สาขาสถาปัตยกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะในการนำเสนอสินค้า เจรจาต่อรองการซื้อ/ขาย และปิดการซื้อ/ขาย

4. มีความรับผิดชอบ และ ความกระตือรือร้นในการทำงาน

5. วางแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบเกี่ยวกับแสงสว่างได้ดี

6. สามารถใช้โปรแกรม Dialux Evo / Sketch up และ Auto cad ได้เป็นอย่างดี

7. ประสานงานและสนับสนุนกับทีมออกแบบ เพื่อทำงานในโครงการของลูกค้า

4. มีรถยนต์ของตัวเอง และ ใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ประสบการณ์(ปี) : 2-3 ปีขึ้นไป

6. มีปรสบการณ์ด้านการขายไฟให้กับโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. มีความรู้ด้านธุรกิจแสงสว่าง การจัดการผลิตภัณฑ์ หรือทักษะด้านเทคนิคไฟฟ้า

  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

- ติดต่อหาฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิมได้

- ติดต่อและสนับสนุน เจรจากับบริษัทคู่ค้า เพื่อขอรายละเอียด, ราคาและเงื่อนไข

- นำเสนอให้ข้อมูลสินค้าและบริการให้กับลูกค้าของบริษัท

- จัดทำใบเสนอราคา เจรจาต่อรอง กับคู่ค้าของบริษัท

- ประสานงาน และทำงานร่วมกับทีมออกแบบของบริษัทลูกค้าได้

- ติดตามสถานะและความคืบหน้าในแต่ละโครงการของลูกค้า

  (บริษัทในเครือ และ บริษัทภายนอก)

- เดินทางไปตรวจเยี่ยมลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า

ช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 21-30 ปี
2. วุฒิ ปวช.  ขึ้นไป จบสาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความซื่อสัตย์ ขยัน รับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
4. มีใบขับขี่รถยนต์
5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

รายละเอียดงาน

- ประกอบงานไฟ
- สนับสนุนทีมเซลล์
- เช็คสินค้าก่อนส่งมอบลูกค้า

สวัสดิการ

- ประกันสังคม -โบนัสประจำปี - ค่าล่วงเวลา (OT) – คอมมิชชั่น - ค่าที่พัก - ค่าโทรศัพท์ – ค่าเดินทาง - การฝึกอบรม & พัฒนาบุคลากร
- ท่องเที่ยวปีละ 1 ครั้ง
***ขึ้นอยู่กับระดับงาน ตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน***

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประชาอุทิศ 54 กรุงเทพฯ

วิธีการรับสมัครงาน :

bottom of page