top of page
Grow Light_2.jpg
Lumino_8.png

LED Grow Light

โคมไฟปลูกต้นไม้ LED

ผู้จำหน่ายโคมไฟปลูก สำหรับโรงเรือน ปลูกพืช ปลูกกัญชา พร้อมบริการออกแบบผสมค่าแสงให้เหมาะกับช่วงการปลูกได้มาตรฐาน มอก. รับประกันคุณภาพและความปลอดภัย

grow light-1.png

โคมไฟช่วงการเพาะเมล็ด

Grow Light Horti-Green

Grow Light Horti-King

โคมไฟช่วงการให้ใบ-ดอก

Grow Light Horti-King

Project Referance

Grow Light Horti-Spec

โคมไฟช่วงการให้ใบ-ดอก

Grow Light Horti-Spec

Grow Light

โคมไฟช่วงการให้ใบ-ดอก

Grow Light Horti-Far

bottom of page